058 203 75 75 - Spoed? Kies optie 1

Praktijkinformatie


Telefonische bereikbaarheid: 058 203 75 75
Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur tussen 8 en 10 uur
Voor het opvragen van uitslagen of overige vragen graag na 13 uur bellen.

Avondspreekuren zijn op Maandag, Dinsdag en Donderdag van 17:00 tot 18:00 uur.

Waarneming:
Dokter de Haan is op vrijdagmiddag afwezig. De praktijk zal dan worden waargenomen door:

Huisartsenpraktijk Joeloemsingh

Coopmansstraat 21
8921 SR Leeuwarden


Telefoonnummer: 058-2123700
Voor zaken die echt niet kunnen wachten tot na het weekend kunt u contact met hun opnemen.

Avond- nacht- en weekend diensten: 0900 112 7 112
Iedere werkdag na 17 uur en in het weekend belt u met spoedeisende zaken, die niet kunnen wachten tot uw huisarts er weer is, naar dokterswacht Friesland.


Inschrijven:
Onze praktijk is geopend voor patiënten die woonachtig zijn in postcode gebied 8935 AA t/m 8935 ZZ en nog geen huisarts in Leeuwarden hebben.

Als u inwoner bent van Leeuwarden, nog geen huisarts in de stad heeft en niet in bovengenoemd postcode gebied woonachtig bent, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar, zij helpen u verder.

Via de volgende link kunt u makkelijk per Zorgverzekeraar de contactgegevens vinden: mijnzorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij De Friesland?

Dan kunt u de bemiddeling online aanvragen via: aanmeldformulier

Telefonisch: 058 291 33 00 op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur

Afspraken:
Heeft u een lichamelijk of psychisch probleem dat u aan ons voor wilt leggen? Maakt u zich ergens zorgen om? Of kunnen we u ergens bij helpen of mee begeleiden?

Allemaal redenen om een afspraak te maken. Wij geven u als patiënt graag de zorg die passend is. Om samen met u te kijken wat er aan aanbod is, wordt de telefoon in onze praktijk opgenomen door een gediplomeerde en vakbekwame praktijkassistente.

U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk om een afspraak in te plannen. Wij vragen u bij voorkeur te bellen tussen 8 en 10 uur ’s morgens, dan hebben wij extra bezetting aan de telefoon. De praktijkassistente draagt zorg voor een goede voorbereiding van het spreekuur. Dat werkt prettig, omdat een consultduur beperkt is. Om de tijd binnen het consult optimaal te benutten, is een goede voorbereiding van belang. De praktijkassistente zal u daarom enkele vragen stellen en een deskundige inschatting maken van uw situatie. Een aantal punten is daarbij van belang:

 • Vertel wat u probleem en/of vraag is. De praktijkassistente zal doorvragen en kan ook zelf een advies geven. Dit zal te allen tijde opgenomen worden in uw dossier en wordt daar waar nodig gesuperviseerd.
 • Mocht u meer dan een klacht en/of vraag hebben, geef dit dan duidelijk te kennen. Helaas laat de huidige situatie met alle maatregelen die daarbij horen niet toe om meerdere vraagstukken tegelijkertijd te bespreken. Bekijk wat voor u het belangrijkste is om als eerste te behandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
U kunt zich voorbereiden op een bezoek aan de huisarts door uw handen goed te desinfecteren, een mondkapje te dragen en -indien u lichamelijk onderzoek verwacht- gemakkelijke kleding en schoenen aan te trekken.

Afspraak op tijd annuleren
Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt. Graag telefonisch doorgeven zodat wij dan op de gereserveerde tijd een andere cliënt kunnen helpen waardoor wij u geen kosten in rekening hoeven te brengen.

Indien u niet in staat bent om de afspraak af te melden of u heeft de afspraak gewoon vergeten dan moeten wij helaas de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Deze rekening kunt u of kunnen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar daar deze een niet uitgevoerde behandeling niet vergoedt.

Telefonisch spreekuur:
Wilt u de huisarts spreken voor kort advies of bespreken van uitslagen, dan kunt u dit tussen 8.00 en 10.00 uur bij de assistente aanvragen. U wordt dan (meestal) dezelfde dag teruggebeld door uw huisarts.

Visite aanvraag:
Wanneer het om gezondheidsredenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Bovendien zijn op de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Praktijkassistente:
U kent onze praktijkassistente waarschijnlijk het beste door de telefonische contacten en via hun baliewerkzaamheden. Naast de telefonische- en balietaken zijn de assistentes echter ook betrokken bij de papieren en elektronische post, dossierverwerking, websitecontacten, patiëntenadministratie, herhaalrecepten, voorraadbeheer en de griepvaccinaties.

De praktijkassistente heeft ook een eigen spreekuur. U kunt tijdens dit spreekuur onder andere terecht voor:

 • het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • het behandelen van wratten
 • het verwijderen van hechtingen
 • het geven van injecties
 • het afnemen van kweekjes
 • wondverzorging
 • oren uitspuiten
 • urineonderzoek
 • bloedprikken
 • zwachtelen
 • verstrekken van informatiefolders
 • Soa spreekuur

Praktijkondersteuners somatiek:
Onze praktijkondersteuners somatiek houden spreekuur voor mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Daarnaast geven ze leefstijlbegeleiding, zoals stoppen met roken, en zetten zij zich in voor de ouderen in onze praktijk door hen die ondersteuning te bieden waarmee men zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Alle taken van de praktijkondersteuner worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Praktijkondersteuners GGZ:
De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. De ondersteuning bestaat o.a. uit het voeren van inzicht gevende gesprekken, case management, het begeleiden van langdurige GGZ-patiënten en het ondersteunen bij verwijzing naar andere GGZ zorgverleners en GGZ instellingen in de regio.

Door inzet van een POH GGZ is laagdrempelige zorg en vroegtijdig ingrijpen in het ziekteproces mogelijk.

Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (18-)
Harriëtte Modderman
SKJ registratie: 100026175
AGB-Code HR MODDERMAN: 90044619

Een POH-GGZ jeugd verleent zorg aan cliënten van 0-18 jaar met (lichte, veel voorkomende) psychische klachten. In de rol van poortwachter GGZ.

Een POH-GGZ jeugd onderhoud tevens contacten met het (zorg)netwerk in de wijk. De POH-GGZ jeugd biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis.

Verpleegkundig specialist:
De verpleegkundig specialist is er om de huisarts te ondersteunen in de zorg. U kunt bij haar terecht voor huidproblemen, hartklachten, longklachten en terminale zorg.

Overgangspreekuur
De overgang is voor veel vrouwen een ingrijpende periode. Vaak tobben vrouwen maar wat door omdat het `er nu eenmaal bij hoort`. Gelukkig is er veel te doen aan overgangsklachten. In onze praktijk is Saskia overgangsconsulent en zij kijkt graag samen met u wat voor u de klachten zou kunnen verlichten. Blijf er dus niet mee rondlopen, maar maak een afspraak!

Praktijkvisie
Met onze praktijkvisie willen wij u laten weten wat u van ons kunt verwachten en welke normen en waarden wij hoog in het vaandel hebben staan. Allereerst vinden wij het belangrijk dat iedereen, zowel patiënt als medewerker, zich welkom, gehoord en veilig voelt. Dit willen wij bereiken door respectvol, toegankelijk en betrokken met elkaar om te gaan. Deze omgangsvormen bieden wij u graag en verwachten wij ook van u.

Verder vinden wij het belangrijk continue, integrale en vooral persoonlijke zorg te bieden. De zorg dient van goede kwaliteit te zijn, veilig en zo veel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Wij verbeteren de gezondheidszorg voor de patiënten waarbij ook aandacht is voor de eigen verantwoordelijkheid en inbreng van de patiënt. Wederzijds vertrouwen is hierbij de basis van een goede samenwerking. Wij hopen daarbij een positieve bijdrage te leveren aan uw gezondheid.

Tevens staan wij open voor een gesprek met u over het levenseinde en over uw wensen en (on)mogelijkheden daarin. Wij vinden de palliatieve zorg een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg waarbij wij u zoveel mogelijk begeleiden bij alle facetten van het levenseinde.

Wij beschouwen de huisartsenzorg als teamwork waarbij wij streven naar betrokkenheid van het gehele team met ieder zijn eigen taakgebieden. Taken worden op verantwoorde en gestructureerde wijze naar assistentes, praktijkondersteuners en specialistische verpleegkundigen gedelegeerd. Daarnaast werken wij in ons pand samen met de fysiotherapeut en diëtiste.

Ons team is continu bezig met het onderhouden van (medische) kennis en het verbeteren van zorgprocessen. Wij groeien mee met de vele veranderingen in de zorg en de eisen van deze tijd om zo de zorg en de faciliteiten te kunnen bieden die u verdient. Wij trachten binnen onze mogelijkheden betaalbare zorg te leveren op een efficiënte en effectieve wijze waarbij we rekening houden met ethiek, gewetensbezwaren en wetenschappelijke onderbouwingen.

Uiteraard mag u ons altijd aanspreken als u verbeterpunten voor onze werkwijze ziet.

Klachtenregeling
Praat met uw huisarts. Als u ontevreden bent of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistent(e) of de waarnemer gaat.
U kunt de klacht (of suggestie) ook melden op het klachtenformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer: 088 022 91 91

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder en op www.skge.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) Postbus 8018 5601 KA Eindhoven, telefoonummer: 088 022 91 90