058 203 75 75 - Spoed? Kies optie 1

Praktijkinformatie


Telefonische bereikbaarheid:
U kunt op werkdagen bellen voor het maken van afspraken tussen 08:00 en 10:00uur
Tussen 12:00 en 13:00 uur zijn wij in verband met andere werkzaamheden en lunch pauze alleen bereikbaar voor dringende zaken.
Tussen 13:30 en 16:00 uur kunt u bellen voor het opvragen van uitslagen.

Avond- nacht- en weekend diensten:
Op werkdagen vanaf 17:00 tot 08:00 uur en in het weekend kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij de Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 112 7 112
Voor meer informatie over onze praktijk klik hier...
Afspraken:
Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Een afspraak duurt 10 minuten.
Hebt u meerdere klachten of om een andere reden meer tijd nodig? Geeft u dat dan aan, wij maken dan voor u een dubbele afspraak.
Bij het maken van de afspraak zal de doktersassistente vragen naar de reden van uw contact. Zij doet dit om de spoedeisendheid van uw klacht en de benodigde spreekuurtijd in te schatten.
Daarnaast kan zij u soms al goede adviezen geven.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur:
Wilt u de huisarts spreken voor kort advies of bespreken van uitslagen, dan kunt u dit tussen 8.00 en 10.00 uur bij de assistente aanvragen. U wordt dan (meestal) dezelfde dag teruggebeld door uw huisarts.

Visite aanvraag
Wanneer het om gezondheidsredenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Bovendien zijn op de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Spreekuur praktijkondersteuner/ verpleegkundig specialist:

Spreekuur assistente:

Klachtenregeling
Praat met uw huisarts. Als u ontevreden bent of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken. Allereerst adviseren wij u uw klacht te bespreken met uw huisarts. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Dat kan ook als de klacht over de doktersassistent(e) of de waarnemer gaat.
U kunt de klacht (of suggestie) ook melden op het Klachtenformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer: 088 022 91 91

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) Postbus 8018 5601 KA Eindhoven, telefoonummer: 088 022 91 90