058 203 75 75 - Spoed? Kies optie 1

Rijbewijskeuringen

Onze huisartsen verrichten geen medische keuringen meer.

Voor het laten verrichten van een rijbewijskeuring kunt u contact op nemen met Regelzorg. U kunt via hun website of telefonisch een afspraak maken.
www.regelzorg.nl

088-2323300