058 203 75 75 - Spoed? Kies optie 1

Met spoed psychische hulp nodig voor een kind of jongere?

Spoed4jeugd biedt in Friesland spoedeisende jeugdhulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Als u als ouder, verzorger of andere naastbetrokkene denkt dat een kind of jongere gevaarlijk is voor zichzelf of de omgeving, is het verstandig om Spoed4Jeugd in te schakelen.

Zij zijn elk uur van de dag te bereiken via het nummer 0800 – SPOED4J (0800 – 7763345) en verwijzen u mogelijk door naar Kinnik Spoed. Mocht uw kind al in behandeling zijn bij Kinnik dan kunt u direct contact opnemen met Kinnik..