058 203 75 75 - Spoed? Kies optie 1

Vakantie Huisarts:

Van 16 t/m 27 mei is Bart de Haan afwezig. Linda en Renate zijn aanwezig, zo ook de praktijkassistentes.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot na de vakantie belt u met de assistente.

A t/m H - Huisarts Lievense, Spanjaardslaan 160
I t/m R - Huisarts Acacia, H.J. Knoopstraat 6C
S t/m Z - Huisarts Kolthoff, H.J. Knoopstraat 6B
Uw medicijnen kunt u gewoon bestellen door nummer 2 te kiezen in het telefonische keuzemenu van de praktijk.